NUBILUM, certificats amb les ISO 9001, ISO 30301 i ISO 14001

El nostre compromís amb la qualitat, la gestió de documents i la sostenibilitat ambiental

En un món cada vegada més interconnectat, la gestió empresarial ja no pot existir en un buit aïllat del seu entorn social i mediambiental: les empreses han de ser conscients del seu impacte i responsabilitat envers els diferents actors que formen part del seu ecosistema –des dels empleats fins als clients, proveïdors i les mateixes administracions públiques. És en aquest context que NUBILUM ha abraçat un enfocament transformador mitjançant la implementació d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG), harmonitzant totes les seves operacions segons les normes internacionals de qualitat, gestió documental i mediambientals.

L’any 2022, NUBILUM va assolir la certificació en les normes ISO 9001 i ISO 30301, un reconeixement a la seva dedicació a l’excel·lència operativa i gestió eficient, que enguany no només hem revalidat sinó que també hem ampliat obtenint la certificació ISO 14001, reforçant així el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental. Heus aquí el detall de les certificacions internacionals vigents:

  • ISO 9001:2015. Sistemes de gestió de la qualitat. La certificació ISO 9001 valida l'excel·lència dels nostres serveis de gestió documental, posant de manifest la dedicació de l'empresa en oferir solucions de primera qualitat. Així doncs, aquesta certificació internacional no només assegura la satisfacció dels nostres clients, sinó que també ressalta els processos eficients que formen la base dels serveis que ofereixen els nostres professionals.
  • ISO 30301:2019. Sistemes de gestió per als documents | Informació i documentació. La certificació ISO 30301 subratlla la capacitat de NUBILUM en la gestió eficient de documents, que és un valor essencial per a totes les institucions que confien en els nostres serveis (arxius, museus, biblioteques, etc.).
  • ISO 14001:2015. Sistemes de gestió ambiental. La certificació ISO 14001 no només se centra en l'excel·lència dels nostres serveis sinó que també consolida el nostre compromís amb la sostenibilitat, reduint l'empremta de carboni i utilitzant els recursos amb responsabilitat.

“Aconseguir les tres certificacions és un reconeixement de la nostra feina del dia a dia i la dedicació de l’equip de NUBILUM cap a la millora contínua” (Marc Montmany, Director de serveis)

En essència, l’objectiu principal és assegurar la satisfacció de les necessitats i expectatives de totes les parts implicades, alhora que es promou la gestió per processos i la millora contínua. Alhora, és important subratllar que tot això no seria possible sense la sensibilització, formació i participació del nostre personal que ha assumit de manera conjunta aquest nou repte, que és cabdal per assolir els objectius plantejats amb l’excel·lència que ens distingeix.

En síntesi, aquest triple reconeixement no només eleva la posició de NUBILUM com a empresa consultora líder en serveis documentals, sinó que també confirma el nostre compromís amb la qualitat, la gestió eficient de documents i la sostenibilitat ambiental.

Sobre NUBILUM

A NUBILUM treballem amb arxius, museus i biblioteques, així com institucions d’altres sectors, tant públics com privats, on desenvolupem tasques molt diverses de documentació, gestió de col·leccions, gestió web, comunicació, creació de cursos presencials i online, atenció al públic i moltes més accions que enriqueixen a cada institució i als professionals del nostre equip.

Vols que t'ajudem?

931 003 094
info@nubilum.es
Carrer de Casanova, 27, àtic 2a 08011, Barcelona