La Patum de Berga

La Patum, la gran festa de la ciutat de Berga i una de les manifestacions folklòriques més destacades de Catalunya, vol mantenir-se prop dels seus seguidors en temps de pandèmia i confinament.

Per aquest motiu, i per iniciativa de l’Ajuntament de Berga i de la direcció del Museu Comarcal de Berga, s’ha decidit fer un inventari fotogràfic dels objectes “patumaires” per a la seva posterior difusió en línia.

En aquest sentit, s’ha triat la plataforma documental Coeli per a la gestió del fons patrimonial que ofereix una sèrie d’avantatges de gestió i publicació del fons patrimonial que faciliten la difusió i la visibilitat d’aquesta gran col·lecció.

Estem parlant d’un fons patrimonial heterogeni, amb objectes de diversa naturalesa i propòsit. Així, trobarem des de la indumentària utilitzada per les diferents comparses que formen part de la festa; a espases, escuts i cascos de Cavallets i Turcs; passant per clàssics de la festa com són el Tabal, les Guites, l’Àliga, els Nans o els Gegants.

La Patum, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, sempre ha tingut una cura especial per part de l’Ajuntament de Berga, que ha realitzat diverses iniciatives per a recopilar i cuidar el patrimoni que al principi té un propòsit ritual i cerimonial. Amb l’objectiu de conservar la memòria col·lectiva s’opta per la museificació d’alguns dels objectes, i de la seva substitució per rèpliques, per a poder així protegir la seva integritat. Mentrestant, altres objectes insubstituïbles per si mateixos, són únicament trets de les sales d’exposició per a la celebració del seu acte en la festa.

Representació de l’Àliga de La Patum. Font: La Patum

Nubilum i la difusió del patrimoni

A Nubilum ens agraden els projectes que ajuden a la difusió del patrimoni. Més encara quan aquest patrimoni no està encara a la disposició dels investigadors i interessats. Una de les nostres motivacions principals és difondre el coneixement, la història i la cultura al màxim nombre de persones gràcies a les noves tecnologies.

En els temps que corren, a més, és cada vegada més important posar a la disposició de la ciutadania els recursos que no poden ser gaudits a causa de les circumstàncies derivades de la pandèmia. Així mateix, aquestes circumstàncies són aprofitades per les organitzacions per a fer treballs de conservació i cura dels seus fons patrimonials.

La Patum, inventari fotogràfic

Un inventari fotogràfic, a priori, sembla una tasca senzilla de realitzar quan estem parlant de peces o objectes de petites dimensions. Quan parlem d’objectes de més de 3 metres d’altura, la tasca es complica d’una manera poc usual.

D’altra banda, en tractar-se d’objectes i vestimentes utilitzades ritualment i cerimonialment durant les festes, l’emmagatzematge d’aquests es realitza en llocs diferents. Així trobem diversos espais amb objectes relacionats amb La Patum:

  • La Casa de la Patum: on trobem la indumentària i les peces més petites, així com les rèpliques que substitueixen les peces originals, que han estat museificades.
  • El Museu Comarcal de Berga: aquí s’exposen les peces històriques més antigues, on destaca la Carota de l’Arcàngel San Miguel, utilitzada en les festes fins a principis del segle XX.
  • El Convent de Sant Francesc: des de juliol de 2020 aquest espai acull una exposició de 124 elements de les comparses patumaires. Aquí és on trobem les peces de grans dimensions com els Gegants i l’Àliga.
  • Sala de Reserva del Museu: en els magatzems externs del Museu trobem l’antiga indumentària dels gegants.

Representació d’un gegant. Font: La Patum

Dades interessants sobre La Patum de Berga

  • La referència documental més antiga de la festivitat del Corpus i la seva processó, origen de la festa, correspon al 10 de maig de 1454.
  • La Bulla és la denominació original de la festa, que respon a les representacions religioses que es feien el dimecres de Corpus. El canvi de nom va ser un procés popular que es va dur a terme gradualment entre els anys 1795 i 1809, fins que es va adoptar el que coneixem avui dia.
  • La primera referència documental de l’Àliga data de 1756, i encara avui es desconeix si és la mateixa de la qual gaudim actualment. Estudis recents pretenen aclarir aquest fet, la qual cosa la convertiria en la més antiga de Catalunya.
  • La primera fotografia de la Patum, encara conservada, data de l’any 1868 i ja es poden veure alguns dels elements més reconeguts.
  • El 25 de novembre de 2005 va ser declarada “Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial” per la UNESCO.
  • Les primeres referències documentals en relació amb la música, de les quals es té constància, daten del 1621.

Mascara ceremonial. Font: La Patum

Una petita mostra dels objectes de la Patum

A continuació, us presentem una petita mostra de les fotografies d’alguns dels objectes inventariats.

Agraïm a la Patum i a l’Ajuntament de Berga deixar-nos mostrar les meravelles d’aquest projecte del qual hem après molt de sobre una de les nostres tradicions més internacionalment conegudes.
Podeu trobar més informació en el Twitter de l’Ajuntament de Berga o en el web de la Patum.