Els nostres clients són tant administracions públiques com empreses privades