Aprovada per Direcció el 28/04/2023

Integrar el coneixement, preservar-lo i fer-lo accessible és la raó de ser de les nostres actuacions. Contribuïm a que els nostres clients siguin eficients, aportant els nostres coneixements i la nostra experiència. 

A NUBILUM ens importa el que fem i ens importa fer-ho bé. També creiem que les persones són el factor determinant per a l’èxit d’un projecte. Tots els membres de l’equip són importants i entre tots complim el nostre compromís amb els clients. 

En aquest sentit, aquesta política del sistema integrat de gestió de NUBILUM esdevé un marc estratègic que cal tenir en compte per dissenyar els processos interns, avaluar la seva aplicació i proposar oportunitats de millora, i que els documents generats en les activitats de negoci siguin creats i mantinguts de forma controlada.

Per això, que establim els següents principis com a factors clau:

  • L’experiència, la motivació, la capacitat d’adaptació a les necessitats i la sinceritat en la comunicació.
  • La confiança, transparència i confidencialitat amb tots aquells amb qui treballem. El respecte i la professionalitat són bàsics en la nostra feina del dia a dia.
  • Aprendre a desaprendre, deixant enrere maneres de fer que podem considerar obsoletes per aprendre’n de noves.

Per tant, la direcció de NUBILUM, sensible i conscient de la relació amb l’entorn en el qual desenvolupa la seva tasca, es compromet a:

  • Destinar els esforços i recursos necessaris per impregnar d’aquest compromís a tota la organització d’acord amb els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 30301.
  • Difondre i posar a l’abast de tota la organització els instruments necessaris per a l’adequat coneixement i funcionament de la política i les activitats que se’n deriven. 
  • Crear i mantenir un sistema de gestió documental que garanteixi la creació i preservació de documents de qualitat, íntegres i fiables que siguin el testimoni de la nostra activitat, que permetin el rendiment de comptes, el tractament i explotació de les dades per mitjans tecnològics i difondre i compartir el coneixement.
  • Rebre propostes i desenvolupar estratègies de millora per tal de mantenir els processos de treball i el sistema de gestió – qualitat, ambiental, seguretat de la informació i documental – d’una manera pràctica i sostenible.
  • Protegir el medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, a través d’un ús responsable del recursos i una reducció dels impactes ambientals derivats de les nostres activitats.
  • Garantir el compliment dels requisits legals aplicables a les activitats realitzades incloent-hi els requisits voluntaris o subscrits amb altres parts interessades i els que es deriven del sistema integrat de gestió.
  • Garantir la confidencialitat, integritat, traçabilitat, autenticitat i disponibilitat de la informació mitjançant la implantació de controls tècnics i organitzatius que millorin la seguretat del nostre sistema de gestió.