Trasllat i tractament dels fons bibliogràfics

El nostre client, dins del sector de l’energia, va decidir canviar la seva seu a finals de 2018. Els fons bibliogràfics i d’arxiu que es custodiaven al museu s’havien de traslladar al dipòsit de reserva que l’empresa disposa a un polígon industrial a les rodalies de Barcelona.

Donada la complexitat i abast del fons (13.000 llibres i més de 300.000 expedients), el tractament es va realitzar en una nau situada al mateix polígon industrial.

L’objectiu del trasllat: millorar les condicions d’instal·lació i conservació del fons, i optimitzar al màxim l’espai disponible.

Línies d’actuació

El procés s’inicia amb la identificació dels documents al programa mitjançant les fitxes descriptives

A continuació, es separen els documents infectats per fongs de la resta.

S’unifiquen i compacten els documents en noves caixes d’arxiu i/o en safates en el cas dels llibres.

Es prepara el trasllat per a la seva instal·lació definitiva.


Per al tractament dels fons, es va utilitzar el programari de gestió “Inmagic”, que és el software que ja utilitzava el client prèviament.

Així mateix, la documentació infectada s’agrupa i es prepara per al seu tractament i posterior instal·lació.

La importància del fons d’arxiu

L’empresa és una multinacional espanyola que cotitza a l’IBEX 35 i, degut a la seva llarga trajectòria, ha acumulat al llarg dels anys un important fons bibliogràfic i d’arxiu relacionat amb el món de l’energia.

En aquest sentit, es tracta d’un fons molt valuós per a l’investigació. Des d’una perspectiva històrica, també es important, ja que conté nombrosa documentació relacionada amb la història social i política del país. Podríem dir que és un “fons del poder”.

Tipologies documentals més destacades

  • Estatuts, memòries, i escriptures
  • Llibres de comptabilitat
  • Matrius d’accions
  • Expedients de personal
  • Correspondència
  • Llibres d’actes
  • Documentació gràfica (especialment fotografies i plànols)

El Xavier Gumà i el Mateu Riera, amb la col·laboració de Joan Vilaró i Clàudia Pujol, són els responsables d’aquest projecte.

Trasllat i tractament de fons bibliogràfics