Difusió i divulgació del coneixement

Una de les funcions fonamentals dels arxius és transmetre la informació i el coneixement. Sempre és un apartat complicat i un repte per tot tipus d’organitzacions, però encara més quan es disposa de pocs recursos. Habitualment es parla de la difusió, però s’hauria de fer una diferenciar entre:

Difondre

Fer que una notícia, una doctrina, etc., sigui coneguda o acceptada

Divulgar

Fer arribar (una cosa) a coneixement d’un gran nombre de persones, fer públic

En el context d’investigació científica, aquest dos conceptes tenen un matís diferent, que té a veure amb la missió de la divulgació. Segons Manuel Calvo Hernando (2001): “La divulgació neix en el moment en què la comunicació d’un fet científic deixa d’estar reservada exclusivament als mateixos membres de la comunitat investigadora o a les minories que dominen el poder, la cultura o l’economia”.
Així podem entendre la difusió com a funció genèrica, amb un abast molt ampli, i la divulgació com la comunicació del coneixement als ciutadans, amb un focus d’atenció especial en aquells no especialitzats. 

Amb una visió àmplia en la creació de continguts d’activitats culturals i d’accions de difusió podem connectar amb perfils no habituals dels arxius de diferent manera:

Ens podem preguntar, quins altres mitjans o mecanismes podem explorar en relació amb la divulgació? 

Podem trobar alguns casos d’èxit en altres àmbits, com els videojocs, on s’apliquen conceptes relacionats amb els arxius i la gestió documental per poder extreure que és el que ha tingut èxit en el cas concret i com podem aplicar fórmules similars per reforçar la tasca de divulgació.

Papers, please (la documentació, sisplau)

És aquí on juga un paper important “Papers, please”, un videojoc que ens posa en la pell d’un inspector d’immigració que treballa en un control fronterer d’un país fictíci totalitarista. La tasca principal que s’ha de realitzar és la inspecció, amb un sèrie d’eines i consignes, de la documentació aportada pels immigrants amb l’objectiu de detectar possibles terroristes, delinqüents, espies o contrabandistes. 

Darrera d’aquesta premisa, s’amaga una història apassionant que va ser nominada al premi “Videojoc de l’any 2014” per la British Academy Games Awards i que al 2016 ja havia venut prop de 2 milions de còpies. Encara més destacable és que es tracta d’un joc indie que va ser dissenyat per una sola persona, Lucas Pope. 

A partir de la detecció de discrepàncies en la documentació, com passaports, certificats, permisos… podem demanar més informació i, fins i tot, demanar empremtes o escàners corporals per confirmar les nostres sospites. El videojoc incorpora qüestions ètiques i morals que desemboquen en finals alternatius segons les nostres eleccions en els dilemes que se’ns plantegen. 

Avui dia l’storytelling i la creació de relats ens permet captar l’atenció i connectar emocionalment amb la persona a través d’una història amb l’objectiu d’explicar un concepte o ensenyar un procés d’aprenentatge. 

Es interessant la incorporació de conceptes relacionats amb la gestió documental i l’arxivística en la mecànica del joc: l’autenticació de la documentació, la detecció de falsificats o la utilització de metadades. Els elements són introduïts manera entretenida, incorporant-los dintre de la història en la qual ens submergeix.
Tenim aquest exemple del qual podem prendre nota, analitzant que hi ha darrera d’aquesta fórmula d’èxit. Veiem que realment és possible fer arribar conceptes de Gestió Documental a un públic més ampli i, fins i tot, a un públic més jove utilitzant altres mitjans menys clàssics, inserint allò que volem mostrar o ensenyar d’una manera natural per tal que s’assimilin els conceptes d’una manera fàcil i agradable.

Sobre NUBILUM

A NUBILUM treballem amb arxius, museus i biblioteques, així com institucions d’altres sectors, tant públics com privats, on desenvolupem tasques molt diverses de documentació, gestió de col·leccions, gestió web, comunicació, creació de cursos presencials i online, atenció al públic i moltes més accions que enriqueixen a cada institució i als professionals del nostre equip.

Vols que t'ajudem?

931 003 094
info@nubilum.es
Carrer de Casanova, 27, àtic 2a 08011, Barcelona