Foto interior Sagrada Familia SBA73

El DAM irromp en la gestió i preservació dels actius digitals

La gestió dels actius digitals ja és present en molts tipus d’entitats: museus, arxius, biblioteques, treballen ja amb fitxers digitals d’origen, és a dir, documents que mai han existit en paper. Per tant, la seva gestió i correcta preservació és ja una necessitat. Aquí és on entra en joc el DAM.

Què és un DAM?

Entenem el DAM, Digital Asset Management, com una mena de solució informàtica que facilita “l’organització sistemàtica de continguts digitals, el control i seguiment del seu ús, així com la seva explotació en processos creatius relacionats amb les noves formes de comunicació i comerç sorgides en el context de la societat de la informació “.

Beneficis del DAM

  • Estalvia temps
  • Millora els fluxos de treball
  • Ajuda en la difusió del contingut
  • Assegura la seva preservació

Els objectius del DAM

Recuperació: Facilitar la recuperació del material descrivint continguts mitjançant metadades i taxonomies, mostrant miniatures de les peces, etc.

Difusió: Generar versions de difusió del material, pensant en el seu ús per a múltiples canals, des de xarxes socials, a premsa, pàgines web i altres.

Fluxos de treball: Millorar la forma en què treballen, evitant materials duplicats, millorant la col·laboració en l’equip i facilitant el seguiment dels registres.

Està clar que qualsevol entitat cultural necessita un DAM, però hi ha diverses qüestions a resoldre: Treballarem en local o volem aprofitar les capacitats del núvol? Ens plantejem difondre a nivell internacional o nacional? Quines característiques ha de tenir el proveïdor del DAM?

Les conclusions a què hem arribat són que les empreses tenen cada vegada més com a prioritat protegir i preservar els actius digitals. Volem digitalizarnos però ens trobem davant d’un mercat molt ampli, que ja comença a consolidar-se, encara amb elevades dosis d’innovació. Una extensa matriu de requeriments a l’hora de triar el DAM idoni és fonamental, així com un procés de selecció en base a aquesta.

Les línies determinants en la presa de decisió per a l’elecció d’un DAM
  • Triar entre infraestructura local o en el núvol, amb els diferents costos que comporta
  • Nivell d’implantació local i internacional
  • Proximitat del proveïdor, les entitats valoren la proximitat i l’idioma per part de l’empresa proveïdora

Aquest és el pòster “A por el DAM” que vam presentar a les últimes jornades #JEID19 de FESABID a Barcelona:

Com triar el millor gestor de material multimèdia per museus, arxius o biblioteques