Aprovada per Direcció el 24/05/2022

Integrar el coneixement, preservar-lo i fer-lo accessible és la raó de ser de les nostres actuacions. Contribuïm a que els nostres clients siguin eficients, aportant els nostres coneixements i la nostra experiència. 

A NUBILUM ens importa el que fem i ens importa fer-ho bé. També creiem que les persones són el factor determinant per a l’èxit d’un projecte. Tots els membres de l’equip són importants i entre tots complim el nostre compromís amb els clients. 

En aquest sentit, la política de qualitat i gestió documental de NUBILUM esdevé un marc estratègic que cal tenir en compte per dissenyar els processos interns, avaluar la seva aplicació i proposar oportunitats de millora, i que els documents generats en les activitats de negoci siguin creats i mantinguts de forma controlada.

Per això, que establim els següents principis com a factors clau:

  • L’experiència, la motivació, la capacitat d’adaptació a les necessitats i la sinceritat en la comunicació.
  • La confiança, transparència i confidencialitat amb tots aquells amb qui treballem. El respecte i la professionalitat són bàsics en la nostra feina del dia a dia.
  • Aprendre a desaprendre, deixant enrere maneres de fer que podem considerar obsoletes per aprendre’n de noves.

Per tant, la direcció de NUBILUM, sensible i conscient de la relació amb l’entorn en el qual desenvolupa la seva tasca, es compromet a:

  •  Destinar els esforços i recursos necessaris per impregnar d’aquest compromís a tota la organització d’acord amb els requisits de les normes ISO 9001 i ISO 30301.
  • Difondre i posar a l’abast de tota la organització els instruments necessaris per a l’adequat coneixement i funcionament de la política i les activitats que se’n deriven. 
  • Crear i mantenir un sistema de gestió documental que garanteixi la creació i preservació de documents de qualitat, íntegres i fiables que siguin el testimoni de la nostra activitat, que permetin el rendiment de comptes, el tractament i explotació de les dades per mitjans tecnològics i difondre i compartir el coneixement.
  • Rebre propostes i estratègies de millora per tal de mantenir els processos de treball i el sistema de gestió documental d’una manera pràctica i sostenible.